Wykonywanie elementów metalowych

Wykonywanie elementów metalowych

Jednym z najwygodniejszych, prostych i ekonomicznych sposobów tworzenia części z różnych stopów jest zastosowanie odlewów. To metoda, która jest najczęściej wykorzystywana bez względu na to, czy podmiotem jest producent elementów metalowych, czy producent barier drogowych.

Zastosowanie odlewów w praktyce

Produkcja elementów metalowych z wykorzystaniem tej metody przewiduje:

  • topienie stali,
  • wlewanie stopionego materiału do specjalnego kształtu,
  • materiał chłodzący, nabiera twardości,
  • wycięcie,
  • obróbka cieplna.

Aby obróbka mogła zostać wykonana niezbędny nam będzie:

  • piec do topienia,
  • maszyny do formowania odśrodkowego, wtryskarki,
  • aparatura do suszenia,
  • maszyny do cięcia metalu.

Różne stopy stali

Do tworzenia odlewów używa się różnych stopów i stali. Odlewanie odbywa się przy użyciu różnych metod produkcji. Wyboru na korzyść konkretnej metody dokonuje się zgodnie z całkowita objętość wymaganych produktów, kalkulacją ekonomiczną korzyści, a także pod względem dokładności, jaką musi mieć dany produkt. Można też formować części metalowe za pomocą formowania wtryskowego. Ta metoda obejmuje wlewanie stopionego metalu do form. Stop do tej procedury musi mieć znaczną wytrzymałość nawet pod wpływem wysokiej temperatury, małą kurczliwość i znaczną płynność, gdy temperatura zmienia się na wysoką, a krystalizacja zachodzi w niewielkich odstępach czasu. Najczęściej wybiera się stopy aluminium, magnezu, a także miedzi. Obecnie ta metoda jest stosowana do odlewów ze stali i tytanu. Części o najcieńszych ścianach są formowane pod ciśnieniem.