!
Podaj numer oddzwonimy

Wyższe odszkodowania

Będziemy reprezentować Państwa w walce o prawdę! W walce o godziwe i adekwatne do poniesionej straty odszkodowanie. Fabryka Odszkodowań zajmuje się profesjonalną pomocą osobom poszkodowanym. Dążymy do tego, by klienci dokładnie wiedzieli jak dochodzić swoich praw w kontaktach z ubezpieczycielami. W tym celu zawsze służymy swoją specjalistyczną wiedzą oraz doświadczeniem – w efekcie zwiększając szansę osób poszkodowanych w wypadkach na uzyskanie maksymalnej kwoty należnego im odszkodowania.

Działamy w Katowicach i Gliwicach - czekamy na twój kontakt

Twój przedstawiciel w Katowicach i Gliwicach

Fabryka Odszkodowań działa na zasadzie „Prowizji za sukces”, zgodnie z tą zasadą nie pobieramy żadnych opłat za przyjęcie i analizę sprawy. Jest to gwarancją należytego wykonania czynności. Nasze honorarium związane z prowadzeniem sprawy regulowane jest dopiero po uzyskaniu odszkodowania wg ustalonej w umowie z poszkodowanym wysokości. W każdej sytuacji naszym zadaniem jest uzyskanie możliwie najwyższego odszkodowania. Korzystając z usług Fabryki Odszkodowań niczego nie ryzykujesz. Całe ryzyko związane z procedurą likwidacji szkody, dowodzenie słuszności i zasadności wnoszonych roszczeń spoczywa na nas. Jeśli nie uda nam się wywalczyć dla Ciebie odszkodowania – Ty nie ponosisz żadnych kosztów.

Gwarantujemy

Bezpłatne porady i konsultacje

Bezpłatne porady i konsultacje dotyczące możliwości uzyskania odszkodowania oraz obsługę płynności finansowej przedsiębiorstw i osób fizycznych

Profesjonalizm

Profesjonalną informację i ocenę prawną danego zdarzenia

Sformułowanie Roszczenia

Sformułowanie konkretnego roszczenia i prowadzenie sprawy aż do jej zakończenia
 

W Twoim imieniu przeprowadzimy wszelkie czynności niezbędne do uzyskania przez Ciebie godziwego odszkodowania, m. in.:

 

Obsługa prawna

pomoc i obsługę prawną w całym procesie dochodzenia roszczeń

Zaopiniowanie dokumentacji

zaopiniowanie dokumentacji przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii neurologii-

Reprezentacja

reprezentację przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi i innymi instytucjami

Otrzymasz

Większe odszkodowanie

Odszkodowanie, z reguły o wiele większe niż w postępowaniu samodzielnym (już po odliczeniu honorarium za prowadzenie sprawy)

Krótszy czas

Znacznie krótszy czas oczekiwania na wypłatę (nie trzeba czekać do zakończenia etapu leczenia)

Zero korespondencji

Unikasz kłopotliwej korespondencji z Towarzystwem Ubezpieczeniowym

Zero wpadek

chronimy przed pułapkami stosowanymi przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Gotowe rozwiązania

unikasz problemu z formułowaniem żądań w piśmie roszczeniowym

Napisz do nas i przekonaj się co jesteśmy w stanie Ci zaoferować

TOP