Kontenery jako sprawdzona metoda transportu

Kontenery jako sprawdzona metoda transportu

Transport towarów zawsze powodował największe trudności dla przedsiębiorców i biznesmenów. Większość metod transportu towarów była dość droga, a ponadto istnieje prawdopodobieństwo utraty ładunku podczas transportu.

Wszystko zmieniło się w drugiej połowie XX wieku, kiedy utalentowany przedsiębiorca Malcolm Macklin wynalazł nową metodę transportu towarów – kontenery modułowe. Czym jest transpost kontenerowy i jakie są zalety tego rodzaju dostawy?

Transport kontenerowy – różne metody

Transport kontenerowy to transport towarów wielkogabarytowych przy użyciu standardowych kontenerów. Każdy producent kontenerów może dostarczyć nam zestandaryzowane pojemniki, które idealnie sprawdzają się do załadunku każdego rodzaju towaru. Transport można przeprowadzić na kilka sposobów, na przykład drogą wodną, powietrzną lub kolejową. Same pojemniki można oczywiście kupić, ale popularny jest też wynajem kontenerów, który jest korzystniejszy niż sprzedaż kontenerów, zwłaszcza dla małych firm.

Rodzaje transportu kontenerów

Jak już wspomniano powyżej, wysyłka kontenerowa może być prowadzona w różny sposób, a cena dostawy każdego z nich różni się znacznie w zależności od miejsca docelowego, wielkości towarów i ich wymiarów.

Transport kontenerów można wykonać:

  • lądem: drogowy i kolejowy;
  • drogą wodną: rzeka i morze;
  • drogą powietrzną: tutaj dostawa odbywa się wyłącznie samolotem.

Jedną z głównych i najważniejszych zalet jest raczej niski koszt dostawy. Ponadto taki transport może zaoszczędzić dużo pieniędzy dzięki eliminacji konieczności pośredniego załadunku i rozładunku. Nowoczesne systemy transportu umożliwiają śledzenie ścieżki produktu. Dlatego przedsiębiorcy mogą łatwo śledzić, w której części kraju lub świata znajdują się towary. W związku z tym ułatwia to planowanie, a także pozwala szybko reagować, jeśli coś stanie się z produktem.