Zakup kontenerów od producenta

Zakup kontenerów od producenta

Jednym z najwygodniejszych i jednocześnie ekonomicznie wykonalnych sposobów dostarczania ładunku jest transport kontenerowy. Kontenery modułowe są tym wydajniejsze, gdy trzeba przewozić ładunek na znaczne odległości.

Produkcja i wykorzystanie kontenerów

Sprzedaż kontenerów rośnie z roku na rok. Stanowią one już 70% całego światowego ruchu towarowego. Nie jest to zaskakujące, ponieważ kontenery do transportu mają wiele zalet. Ten sam pojemnik można wykorzystać do załadowania każdego ładunku i przenosić go w nim wielokrotnie.

Najczęściej używane są uniwersalne pojemniki. Wynika to z ich modułowości w procesie rozmieszczania przeprowadzanym podczas operacji załadunku i rozładunku pojazdów. Producent kontenerów oferuje sprzedaż, ale powszechnie wykorzystuje się też wynajem kontenerów.

Zalety pojemników kontenerowych

Posiadają konstrukcję, dzięki której ładunek pozostaje nienaruszony i nienaruszony, bez względu na rodzaj transportu. Ładunki modułowe przetwarzane są dość szybko, co korzystnie wpływa na obniżenie kosztów tej różnorodności transportu ładunków, a także na koszt przepływów ładunków opartych na kontenerach. Kontener jako taki jest już małym modułem pamięci; w związku z tym nie ma potrzeby pośrednich usług magazynowania.

Kontenery spełniają określone normy pod względem wymiarów, ciężaru, wielkości urządzeń dokujących, z którymi są przymocowane. Mechanizm maszyn odpowiedzialnych za załadunek i rozładunek również jest różny. Ładunek w kontenerze nie podlega żadnemu wpływowi niekorzystnych czynników środowiskowych. Modułowość kontenerów, a także standaryzacja tonażu i rozmiarów, znacznie upraszcza przetwarzanie tego rodzaju przepływów towarowych. Jest to także podstawa do pełnej automatyzacji przeładunku. Załadunek i rozładunek odbywa się z dużą prędkością, co oznacza, że pojazdy krócej pozostają w bezruchu, co ponownie obniża koszty takiego transportu.