Jak zabrać się do remontu dachu?

Jak zabrać się do remontu dachu?

Z różnych powodów planujemy remont dachu. Renowacja dachów może być wymuszona poprzez jego uszkodzenie na przykład z powodu wichury, z uwagi na przeciekający dach lub inne uszkodzenia. Czasem też remont planujemy dlatego, że chcemy wymienić pokrycie dachowe. Niezależnie od tego, z jakiego powodu chcemy wykochać renowacje, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii.

Pozwolenia

O pozwolenia na remont należy wystąpić przynajmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac. Renowacje dachów nie wymagają dodatkowych pozwoleń, chyba że okaże się po zdjęciu pokrywy, że konieczne są zmiany konstrukcyjne. Wówczas sytuacja się komplikuje, ponieważ musimy wystąpić o pozwolenie na budowę. Dlatego warto odpowiednio wcześniej, przed planowanymi pracami postarać się o pozwolenia.

Samo pokrycie to nie wszystko

Nawet jeśli renowacje dachów, jakie planujemy, spowodowane są tylko chęcią wymiany pokrycia, należy przedtem starannie sprawdzić drewniane elementy konstrukcyjne więźby dachowej. Szczególnie istotne jest to w przypadku, gdy materiał nowego pokrycia będzie cięższy niż dotychczasowy. Więźbę można dodatkowo wzmocnić nowymi krokwiami lub podporami, szczególnie jeśli wiek dachu i przeciążenia ją osłabiły. Należy też usunąć owady i grzyby oraz zaimpregnować drewniane elementy, a te, które uległy uszkodzeniu usunąć i wymienić na nowe. Renowacje dachów to także doskonałe okazje na staranną kontrolę izolacji i wentylacji. Szczególnie jeśli wymieniamy pokrycie, bo uległo uszkodzeniu. Należy sprawdzić, czy uszkodzeniu nie uległy także membrany i folie, ponieważ w tym wypadku mimo nowego pokrycia dach zacznie ponownie przeciekać.